Krishna, Pravin, Johns Hopkins University, United States